Privacy Policy


Persoonsgegevens die wij verwerken

Thijs Schouten Fotografie verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt (denk hierbij aan het achterlaten van een reactie of bij het inschrijven van de nieuwsbrief).

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam (indien door jou doorgegeven)
– E-mailadres (indien door jou doorgegeven)
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website. Deze gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@thijsschouten.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Thijs Schouten Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief (indien aangemeld)
– Je te informeren over wijzigingen van mijn artikelen (indien aangemeld)
– Je de mogelijkheid te bieden om een reactie te plaatsen onder een artikel
– Thijs Schouten Fotografie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van artikelen af te stemmen op jouw voorkeuren. Thijs Schouten Fotografie maakt gebruikt van een beveiligde verbinding (SSL) en IP gegevens worden anoniem opgeslagen.

Hoe lang we gegevens bewaren

Thijs Schouten Fotografie zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: 180 dagen

Delen met anderen

Thijs Schouten Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Thijs Schouten Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Lukt het niet via deze instellingen of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@thijsschouten.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Thijs Schouten Fotografie zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Thijs Schouten Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@thijsschouten.com

Links

In sommige artikelen van Thijs Schouten Fotografie staan zogenaamde affiliate links. Als je iets via deze link aanschaft, dan krijgt Thijs Schouten Fotografie een kleine vergoeding. Van deze vergoeding kunnen wij deze website onderhouden zodat je kan blijven genieten van alle informatie en tips.

Prijzen

In sommige artikelen van Thijs Schouten Fotografie staan prijzen van bepaalde artikelen. Zelf verkoop Thijs Schouten Fotografie geen camera apparatuur en heeft hij ook geen invloed op de prijs. Hij geeft enkel advies en kijkt op moment van schrijven naar de dan geldende prijs in de markt. Het kan zijn dat prijzen of cashbacks in de loop van de tijd zijn aangepast. Prijswijzigingen, tekst-, zet- en prijsfouten zijn dan ook voorbehouden.

Advies

Je kan bij Thijs Schouten terecht voor fotografie gerelateerd advies. Dit advies geeft Thijs vrijblijvend op basis van zijn eigen kennis en ervaring. Hiervoor worden geen kosten gerekend. Uiteraard kijkt Thijs zo goed mogelijk naar de wensen van de aanvrager en zal op basis van de gegeven informatie een onafhankelijk advies geven (vaak met meerdere opties). Het advies vanuit Thijs Schouten is een vrijblijvend advies en de aanvrager kan hier geen rechten of plichten op afdwingen. Het is aan de aanvrager zelf om te oordelen of het gegeven advies goed bij de aanvrager past om er vervolgens zelfstandig naar te handelen.